Montáž pozostáva z demontáže starých a osadenia nových okien a vonkajších parapetných dosiek, vyplnenia dilatačnej špáry a nastavenia okien. V prípade doobjednania aj montáž žalúzií, dovoz a odvoz okien a iné. Podľa pokynu objednávateľa montáž predmetu diela má byť vykonaná bez použitia paropások, čím montáž nie je podľa normy STN 733134.

Montáž pri objednaní s použitím parapások je montáž vykonaná podľa normy STN 733134. Taktiež je možná odborná montáž na kompresné pásky.